Zoznam spracovateľov

Aktuálny zoznam spracovateľov

spoločnosti Fosfa a. s., IČO: 001 52 901, Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav – Poštorná

k 25. 5. 2018

  • Shoptet s. r. o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6
  • Taste, a.s., Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1 - Nové Město

 

Zoznam spracovateľov je pravidelne aktualizovaný