Zoznam spracovateľov

Aktuálny zoznam spracovateľov

spoločnosti Fosfa a. s., IČO: 001 52 901, Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav – Poštorná

k 25. 5. 2018

  • Shoptet s. r. o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6
  • Česká produkční, s. r. o., Nádražní 112, 150 00 Praha 2

 

Zoznam spracovateľov je pravidelne aktualizovaný