MIT Free

mit-free-sk_1160x441-B

 

Na prírodné produkty na pranie a upratovanie v domácnosti máme podobne vysoké požiadavky, ako keď vyvíjame kozmetiku. Potrebujeme, aby boli jemné a zároveň účinné. Pred uvedením na trh musia spĺňať mnoho kritérií, ktoré si nastavujeme ešte prísnejšie, než určujú predpisy. Aj keď prírodné prostriedky na pranie a upratovanie nie sú priamo určené na umývanie kože, veľmi zodpovedne vážime typy a limity látok, ktoré obsahujú. Zdravie, bezpečnosť, ekologické zloženie a účinnosť. Podmienky, ktoré musí bezpodmienečne spĺňať každý náš produkt.

Medzi zákazníkmi sa často diskutuje o účinkoch methylisothiazolinonu – konzervačnej látke, uvádzanej pod skratkou MIT. Po mnohých vedeckých štúdiách, ktoré skúmali jej vlastnosti, je táto konzervačná látka v rámci Európskej únie oficiálne povolená pre kozmetické oplachové prípravky v koncentrácii 0,0015 %. Pre pracie prostriedky však limit neexistuje.

Prečo je použitie konzervačných látok takou témou? Konzervačné látky majú podľa svoje chemickej podstaty rôzne silné antimikrobiálne i vedľajšie účinky. Alergénny potenciál môže u citlivého jedinca vyvolať alergickú reakciu. Dôležitým meradlom kvality výrobkov je bezpochyby trvanlivosť, a preto musíme predchádzať ich skazeniu. Ak by sa prostriedky skazili, bakteriálne či plesňové splodiny by mohli byť pre naše zdravie veľmi nebezpečné. Všetky tieto toxíny by sa rozptýlili v domácnosti a vo vypranej bielizni.

Je preto nutné používať takú konzervačnú látku, ktorá je účinná, šetrná k pokožke, a zároveň ekologická a vyhovujúca ekologickým certifikáciám.

TTakú vhodnú látku sme po dlhom hľadaní objavili. Feel Eco produkty, ktoré úspešne prešli dermatologickým testom, sú toho dôkazom. Zdravie a bezpečnosť pre nás predstavujú základné hodnoty. K tomu sa prirodzene viaže starostlivosť o životné prostredie a o miesto, v ktorom žijeme, a chceme, aby v ňom do budúcnosti mohli žiť aj naše deti.

fe_mit-free

 

Feel Eco produkty neustále zlepšujeme a vyvíjame. V SÚLADE S TÝM SME POUŽÍVANIE KONZERVAČNEJ LÁTKY mit ÚPLNE VYLÚČILI A NEPOUŽÍVAME JU V ŽIADNOM ZO SVOJICH PRODUKTOV.

 

    

AKO PRE VÁS CHRÁNIME PRODUKTY KONZERVÁCIOU, ABY SE NESKAZILI?

Po dôkladnom testovaní a výskume sme zvolili konzervačnú látku Phonexyethanol, a to z niekoľkých dôvodov.

Je schválený na použitie v kozmetike.
Aj pri obsahu 1 % je bezpečný pre pokožku.
Široké spektrum účinnosti (baktérie, kvasinky, plesne).
Nachádza sa aj v rastlinách (napr. zelený čaj, čakanka).
Nízky alergizujúci potenciál, nie je ekotoxický, perzistentný, ani bioakumulatívny.

     

Dermatologicky testované

Vhodné pre čističky vôd

Rastlinného pôvodu

Veľké ekonomické a šetrná balenia

Plne recyklovateľné obaly

Netestované na zvieratách

Vyrobené v zelenej továrni

 
 
Feel Good ... Feel Eco.fe-leaf


Odporúčame