Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

  1. Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu e-mailovú adresu info@feeleco.sk.
  2. Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015 Z. z., ktorým sa mení Zákon č. 634/1992 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
  3. Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Česká obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. Na Českú obchodnú inšpekciu, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotrebiteľ môže podať návrh na Českú obchodnú inšpekciu alebo poverený subjekt najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
  6. Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  7. Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na e-mailovú adresu adr@mpo.cz.
  8. V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov strany nesú samy.