Čo znamená, keď je produkt dermatologicky testovaný?

 

Detergentné prostriedky kupujeme preto, aby sme niečo urobili pre svoje oblečenie, domov alebo prostredie, v ktorom žijeme. Kozmetické prípravky zase slúžia nám samotným, našej pokožke, vlasom, riasam a nechtom. Aby boli splnené naše očakávania, od týchto prípravkov požadujeme účinnosť, a výrobcovia nás o skvelých vlastnostiach svojich výrobkov presvedčujú najrôznejšími testami. Čo však ich používanie znamená pre naše zdravie?

 Depositphotos_52082517_original

Pretože všetci dobre vieme, že ide o zmesi medziproduktov chemického priemyslu, do značnej miery nás upokojí, ak na obale nájdeme vetičku „Dermatologicky testované“, alebo nejakú podobnú v tomto zmysle. Tu sa pozastavíme a pozrieme, čo sa za takýmto tvrdením skrýva.

KOzMETICKÉ PrÍPRAVKY

 

Pri kozmetických prípravkoch je situácia celkom prehľadná. Sú primárne určené na kontakt s pokožkou, vlasmi a nechtami, platí pre nich iná legislatíva než pre detergenty a musia byť zo zákona všetky dermatologicky testované ešte skôr, než sú uvedené na trh.

Vyrábajú sa zo zložiek špeciálnej „kozmetickej“ kvality s kontrolovaným a minimalizovaným obsahom nečistôt, a suroviny boli, každá zvlášť, „dermatologicky testované“. Dalo by sa povedať, že ak sa do receptúry nedostane žiadna chybička, nemala by ani ich zmes vyvolávať na pokožke žiadne nepríjemné reakcie.

Takýto predpoklad však nestačí a hotový prípravok sa musí otestovať. Tomu predchádza posúdenie zdravotnej bezpečnosti skúsenou osobou s lekárskym vzdelaním, špecializovanou na zdravotné aspekty kozmetických surovín a s mnohoročnou praxou.

 stažený soubor_4

Ak zistí, že je receptúra v poriadku, vypracuje odborný posudok a odovzdá kozmetický produkt na otestovanie na klinické pracovisko. Môže to byť zdravotnícke alebo iné zariadenie na podobnej úrovni, ale podmienkou je správna laboratórna prax a dostatočne fundovaná etická komisia, ktorá je registrovaná v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv.

Komisia preštuduje dokumentáciu a ak testovanie schváli, môže pracovisko vyhľadať niekoľko málo desiatok dobrovoľníkov a zoznámiť ich s podmienkami testovania. Každého dobrovoľníka zvlášť a menovite je potrebné ďalej informovať o možných rizikách spojených s testovaním a získať tzv. informovaný súhlas od všetkých, ktorí sa nenechali odradiť :)

DETERGENTNé A ČISTiaCe PROSTriEDKY

 

Detergentné a čistiace prostriedky oproti kozmetickým NIE SÚ určené pre kontakt s pokožkou, vyrábajú sa zo surovín technickej kvality a ani sa nepredpokladá, že by sa používateľ nijako nechránil pri ich používaní. Bezpečnosť pre spotrebiteľa sa z tohto dôvodu hodnotí nie na základe skúšky alebo testovania, ale len výpočtom podľa pravidiel stanovených v legislatíve.

Výsledkom výpočtu je zoznam predpokladaných nebezpečných vlastností výrobku, bez toho, že by bolo ďalej overované, či ich produkt skutočne má, a ďalej odporúčania, ako sa adekvátne chrániť a čo robiť v prípade nechceného kontaktu s ním.

Niektorí výrobcovia detergentov berú svoju službu zákazníkovi vážne a na výrobu používajú čo najviac surovín kozmetickej kvality. Vyvíjajú dermálne bezpečné produkty, ktoré pokožke neublížia pri náhodnom postriekaní počas používania, a to ani keď si to používateľ všimne až po nejakej chvíli.

Súčasne s tým riešia i otázku bezpečnosti nepatrných rezíduí prostriedkov, ktoré sa nemusia podariť stopercentne vymyť z praných tkanín a čistených plôch a ktoré potom môžu prichádzať do styku s pokožkou.

Hotový produkt je potom možné otestovať na pokožke dobrovoľníkov a ak je skutočne bezpečný, môže byť na obale označený frázou „Dermatologicky testované. Skúšanie kozmetického a detergentného výrobku sa vykonáva rovnakým spôsobom na externom klinickom pracovisku s dlhodobými skúsenosťami.

 

čO Sú TO VLASTNe DERMATOLOGICKÉ TESTY?

 

A teraz pár slov k vlastným dermatologickým testom. Či ide o detergentný alebo kozmetický výrobok, na vlastné testovanie sa volia o niečo prísnejšie podmienky než tie, ktoré nastávajú počas reálneho používania produktu.

OTVorENÝ EPIKUTÁNNy TEST

Pre detergenty a čističe sa používa otvorený epikutánny test, keď sa prípravok alebo jeho roztok aplikuje na pokožku a po 30 minútach sa nevstrebaný prebytok utrie, vstrebaný podiel ďalej pôsobí na pokožku „zvnútra“.

Pracie prostriedky a koncentráty sa riedia na dvoj až päťpercentný roztok, ready-to-use čističe sa aplikujú neriedené. Kozmetické kúpeľňové a umývacie prípravky, ktoré sa po použití oplachujú, sa skúšajú tiež v otvorenom epikutánnom teste, len sa riedia na koncentrovanejší desaťpercentný roztok.

Kozmetické produkty, ktoré zostávajú na pokožke, sa najčastejšie skúšajú nezriedené v uzatvorenom epikutánnom teste, keď sa prípravok v prebytku vloží do minirezervoáru na špeciálnej náplasti, priloží sa na pokožku a nechá sa pôsobiť 2 – 24 hodín. Prebytok produktu sa neodstraňuje a pôsobí tak na pokožku po celú dobu „zvonku i zvnútra“.

Dermatologické testovanie sa vyhodnotí po 24 a 48 hodinách, pozoruje sa najmä podráždenie a sčervenanie pokožky.

Veľmi kvalitné výrobky v otvorenom teste nespôsobujú žiadne zmeny na pokožke, ale aj 1 – 2 slabo viditeľné reakcie v skupine niekoľkých desiatok dobrovoľníkov možno považovať za vynikajúci výsledok.

UZAtVorENÝ EPIKUTÁNNy TEST

Uzatvorený test sa vyhodnocuje zložito a je na to potrebná dlhoročná skúsenosť, pretože po odstránení náplasti je pokožka mechanicky stresovaná a mohlo by dôjsť k nesprávnemu posúdeniu.

Na doplnenie je treba si uvedomiť, že testovanie prebieha s dobrovoľníkmi, ktorí majú priemerne odolnú, zdravú pokožku bez akýchkoľvek známok alergických a iných kožných problémov. U predisponovaných osôb s citlivou pokožkou by testovanie mohlo vyznieť odlišne, ale to už je téma na iný článok.

 stažený soubor (1)

Záverom možno potvrdiť, že dermatologické testovanie prináša spotrebiteľovi výhodný bonus v podobe odporúčaní od osôb, ktoré už vyskúšali bezpečnosť aplikácie produktu.

Zatiaľ čo pri kozmetike ide skôr o samozrejmosť, pri detergentných prostriedkoch môžeme „dermatesty“ považovať za nadštandardnú službu zákazníkovi, garanciu nadštandardnej kvality a dôležité vodidlo na správne nákupné rozhodnutie.

 

Potrebujete sa ešte na niečo spýtať? Napíšte nám.